Konstnärer

Klicka vidare för mer info om respektive konstnär. *Konstnären har öppet även på annandagen.

1. Justus Hultgren
Deltar 7-10 april
Uddevalla

2. Sofia Bergman
Deltar 7-10 april

Uddevalla

4. Göran Dalgren
Deltar 7-10 april
Uddevalla

5. Lars Rylander
Deltar 7-10 april
Uddevalla

6. Catharina Charléz
Deltar 7-10 april
Uddevalla

7. Linda Mörner Fröjd
Deltar 7-9 april
Uddevalla

8. Olle Johansson
Deltar 7-10 april
Uddevalla

9. Gunilla E Fredriksson
Deltar 7-9 april
Uddevalla

10. Alexander Fjerlnseth
Deltar 7-10 april
Uddevalla

11. Magnus Mogenfelt
Deltar 7-10 april
Uddevalla

12. Rory Botha
Deltar 7-9 april
Uddevalla

13. Kalle Andersson
Deltar 7-10 april
Uddevalla

15. Ulrika Risberg
Deltar 7-10 april
Uddevalla

17. Carolin Poulot
Deltar 7-10 april
Uddevalla

18. Thomas Morkvist
Deltar 7-9 april
Uddevalla

19. Liselotte Johansson
Deltar 7-9 april
Uddevalla

21. Kristian Talvik
Deltar 7-9 april
Orust

22. Ania Pauser
Deltar 7-9 april
Orust

23. Lizbet Lagerström
Deltar 7-9 april
Orust

24. Isabelle Hällsjö
Deltar 7-10 april
Orust

25. Lars Sestervik
Deltar 7-10 april
Orust

27. Hanna Järlehed Hyving
Deltar 7-9 april
Orust

28. Lisa Hult Sandgren
Deltar 7-10 april 
Orust

29. Jirina Janzbach
Deltar 7-10 april
Orust

30. Lisa Davis
Deltar 7-9 april
Orust

31. Anders Hultman
Deltar 7-10 april
Orust

32. Susanne Kvist
Deltar 7-10 april
Orust

33. Jan Järlehed
Deltar 7-9 april
Orust

35. Ingalill Björnsdotter
Deltar 7-10 april
Orust

38. Anna Eggert
Deltar 7-9 april
Orust

39. Christina Leijon
Deltar 7-9 april
Orust

40. Pia Hedström
Deltar 7-9 april
Orust

42. Anna Svensson Elfström
Deltar 7-9 april
Stenungsund

48. Soile W. Algeröd
Deltar 7-10 april
Stenungsund

49. Catarina Hjälmén
Deltar 7-10 april
Stenungsund

54. Görel Steg
Deltar 7-10 april
Stenungsund

61. Elisabeth Rosenlund
Deltar 7-9 april
Tjörn

62. Katarina Henriksson
Deltar 7-9 april
Tjörn

63. Ulf Erixon
Deltar 7-10 april
Tjörn

67. Emelie Wijk Lundberg
Deltar 7-9 april
Tjörn

71. Anna Andreasson
Deltar 7-10 april
Tjörn

72. Heike Ahrends
Deltar 7-10 april
Tjörn

73. Christina Bolling
Deltar 7-10 april
Tjörn

75. Marie Kristiansson
Deltar 7-10 april
Tjörn

77. Susanne Lager
Deltar 7-10 april
Tjörn

82. Anita Hagman
Deltar 7-9 april
Kungälv

83. Else Langkilde
Deltar 7-10 april
Kungälv

89. Yvonne Eklöf
Deltar 7-9 april
Kungälv

91. Camilla Johansson Ohlson
Deltar 7-9 april
Kungälv

94. Eva Sasioglu
Deltar 7-10 april
Kungälv

95. Peter Reuterberg
Deltar 7-9 april
Kungälv

96. Evapia Dugstad
Deltar 7-9 april
Kungälv

97. Monica Sanborn
Deltar 7-9 april
Kungälv