25. Lars Sestervik

Jag skapar oftast inre bilder, för att sedan hitta sätt att göra det verkligt. Rörelser, linjer, nyanser och dynamik är min värld. Positivt och vackert är viktigt för mig, man skall bli glad och alltid hitta något nytt i mina verk. I glas jobbar jag i många steg allt ifrån skulpturer i trä, infärgade sandformar, formning tillsammans med skickliga hantverkare på glasbruk, slipning och polering, finjustering och montering, ibland med ljus inbyggt. En lång resa innan det blir ett färdigt konstverk Måleri i flera lager som ögat kan se in i. Färger och nyanser som ger själ.

Tekniker: Måleri, skulptur, glas

Deltar 29–31 mars, samt 1 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Svanesund -Sesterviksvägen ca 1km. Höger vid rosa hus, genom grindar, brant backe, ytterligare
grindar. Ateljén i magasinet vid vattnet.

Sesterviken 4,472 31 Svanesund 

Telefon: 0708-47 24 26

E-post: sestervik@gmail.com

Webb: www.sestervik.se 

Facebook: Sesterviken Svanesund, Sestervik

Öppet året runt, ring och boka tid