Om oss

Konstvandringen Södra Bohuslän

Konstvandringen Södra Bohuslän är en ideell förening med 73 medlemmar, yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla. Föreningen bildades 1999 och det var Bosse Anås, skulptör, som tog initiativ till att samla konstnärer och konsthantverkare i området Södra Bohuslän för att tillsammans organisera konstvandring med öppna ateljéer.

För att bli medlem i föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän krävs att du är yrkesverksam konstnär och har din verksamhet förlagd på helårsbasis i någon av kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust eller Uddevalla. Du ska styrka din kompetens med cv (utbildning, utställningar, uppdrag etc) och bilder av tio verk utförda under de fem senaste åren.

Ansökan görs på föreningens blankett, vilken laddas ner här. En jury bestående av tre konstnärer och två representanter från styrelsen fattar beslut om inval. Nya medlemmar väljs in varje höst, intresserade kan anmäla till konstvandringen@gmail.com . Ansökning för att medverka 2025 sker 1 augusti – 15 september 2024.

I årets Konstvandringar Södra Bohuslän 2024, är vi 51 medlemmar som är med på konstvandringen. Resterande medlemmar är vilande.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss hör av dig till styrelse via mail konstvandringen@gmail.com. Vi som sitter i styrelsen är Lars Sestervik ordförande, kassör Eva Sasioglu, sekreterare Eva Wandenor, vice ordförande Justus Hultgren, ledamot Ingalill Björnsdotter. Suppleanter är Kalle Andersson, Hanna Järlehed, Susanne Lager och Emelie Wijk Lundberg.

Välkommen med dina frågor och funderingar!

Vill du bli medlem?