27. Hanna Järlehed

Runt, runt, runt, rytmiskt, lugnt och metodiskt, formar jag platta vida former av lera. Cirkeln återkommer, sluten och oändlig, en enkel grundform att utgå ifrån.
Stora format, rena, enkla, upprepade grundformer. Transparenta glasyrer där ytornas skiktningar, krackeleringar och siktdjup ger en närmast outtömlig variationsrikedom. En rörelse, någonting som pågår, formas om och rinner vidare. Tjocka, glasartade glasyrer som sköljer över formerna men också stelnar till hemlighetsfulla vattensamlingar i spår som arbetet med leran lämnat efter sig. 

Deltar 29–31 mars.

Vägbeskrivning och kontakt:
Kör från Hälleviksstrand mot Ellös. Ta första vägen till vänster efter Hälleviksstrands röda kyrka. Stort vitt hus och ladugård vid vägens slut. Parkera vid kyrkan.

Hällevik 217, 474 94 Hälleviksstrand 

Telefon: 0736-52 58 70

Webb: www.jarlehed.se