61. Elisabeth Rosenlund

I mitt måleri har jag mest avbildat och tolkat naturen på mitt sätt och alltid haft naturen framför mig. Under många år målade jag mest akvarell och torrpastell. Det som jag tagit med mig in i min målarverkstad är mina många års naturstudier och utvecklats att måla en annan sorts bilder, mer abstrakta naturbilder i tempera eller olja. Det finns ofta en horisont med i mina bilder. Det som fascinerar mig är vad som händer i gränslandet mellan himmel/hav, eller mellan himmel/landskap. Det är en sorts spänningsfält som kan vara ett lugn eller oerhört kraftfullt

Tekniker: Måleri i äggoljetempera, olja eller blandteknik.

Deltar 29–31 mars.

Vägbeskrivning och kontakt:
Klädesholmen, västra Tjörn. Från Bleket ta stora bron över till Klädesholmen, genom samhället via Strandgatan. Direkt till höger efter lilla bron mellan Koholmen och Klädesholmen ligger Fiskargränd. Vid lilla gränden Fiskargränd ligger ett stort rött magasin där jag arbetar med mitt måleri. Huset är delvis under ombyggnad.

Fiskargränd 8, Klädesholmen

Telefon: 073-73105231

E-post: er@elisabethrosenlund.se

Webb: www.elisabethrosenlund.se