75. Marie Kristansson

I mötet mellan pigment och vatten kan spännande uttryck uppstå. Att granska, och arbeta vidare dessa laborationer är en så intressant process. Jag är intresserad av hur ljuset kan gestalta olika stämningar och jag strävar efter förenkling av motivet. Ganska ofta resulterar det i halvabstrakta landskapsliknande motiv.

Deltar 15-18 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från Stenungsundshållet:  Sväng vänster i Kållekärr mot Fagerfjäll.  Efter ca 600m ligger rött hus på höger sida. Ateljén ligger intill huset till vänster.

Röseliden 22, 471 93 Kållekärr