28. Lisa Hult Sandgren

Sedan jag flyttade till Orust för tio år sedan har naturen och djurlivet blivit en aldrig sinande inspirationskälla. Fåglar ligger mig varmast om hjärtat och har blivit mitt signum. Med akvarell som medium strävar jag efter att fånga ett livfullt ögonblick och förmedla en naturupplevelse. Motiven är nära och noga utforskade, färgerna är sobra och mjuka, bakgrunderna är ofta abstrakta eller diffusa för att skapa kontrast.

Teknik: Akvarell

Välkommen till min ateljé och följ gärna min konst på Instagram: @design_lisahultsandgren

Deltar 29–31 mars, samt 1 april.

Välkommen året runt, ring och boka tid.

Vägbeskrivning och kontakt:
Väg 178 Varekil–Ellös. Infarten mot Lyrfärjan, sedan 2:a infarten på höger sida. Ateljén ligger i mörkgrå byggnad med carport.

Norra Hjälmvik 114, 47398 Henån 

Telefon: 070 943 37 40

E-post: lisa@lisahultsandgren.se

Webb: www.lisahultsandgren.se