1. Justus Hultgren

Mitt skapande utgår från förhållandet mellan människa och natur, det organiska och kontrollerade och relationen mellan material och tomrum. Former och figurer växer i och ur varandra och bildar en slags oupphörlig dans där allt hänger ihop till en sammanhållen väv. Den kreativa processen hämtar kraft ur naturen, och i grund och botten ser jag det som ett sätt att väcka tankar och inspirera. Uttrycket spänner från det sirligt glädjefulla till det mer allvarsamma. Måleriet som klingar i intensiva klara toner förstärker formen och tillför ytter¬ligare energi. Fåglar, figurer, ormar, växter och varelser deltar i berättelsen. Motivkretsen växlar men rörelsen och livskraften finns kvar i det ständiga flödet.

Deltar 29–31 mars, samt 1 april.

Vägbeskkrivning och kontakt:

Kör Fjällvägen norrut förbi Uddevalla Sjukhus till rondell.Vänster i rondellen till
Fasserödsvägen. Följ den, sedan vänster på Stekelgatan. Första höger in ca 250m.

Stekelgatan 19, 451 62 Uddevalla

Telefon: 0708 11 78 38
E-post: justushultgren59@gmail.com

Webb: www.justusart.se
GPS: 58.3726364, 11.9117325