33. Jan Järlehed

Av en trasig låda, gamla panelbräder, vedträ och nedblåsta grenar har många av årets skåp sitt ursprung.

Deltar 29–31 mars.

Vägbeskrivning och kontakt:
Hälleviksstrand mot Ellös, Tag första vägen till vänster efter Hälleviksstrands röda kyrka, stort vitt hus och ladugård vid vägens slut. Parkera vid kyrkan.

Hällevik 217, 474 94 Hälleviksstrand 

Telefon: 0701-72 28 08

E-post: jan@janjarlehed.se

Webb: www.jarlehed.se