54. Görel Steg

En stark drivkraft har alltid varit att varje skulptur och målning är en spännande upptäcktsfärd. Och färg är viktigt för mig. Jag är intresserad av livskraften i naturen och vill försöka uttrycka den. Abstrakt eller utifrån intryck och minnesbilder. Tidigare gjorde jag stora skulpturer i trä och betong, ibland som offentliga uppdrag. Nu målar jag mest, akrylfärg på papper, pannå eller format plexiglas.

Deltar 29–31 mars, samt 1 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
OBS!
GPS visar fel. Följ skyltning från järnvägsövergången.
Ta väg 160, mellan Spekerödsmotet och Kullens handelsträdgård, ta avtagsväg mot Stora Höga, ca 10 m. Där syns direkt en järnvägsövergång, passera spåren, kör 10 m, sväng vänster, kör 10 m till infart.

Strandnorum 415, 44491 Stenungsund.Telefon: 076-501 71 09

E-post: gorel@gorelsteg.se

Webb: gorelsteg.se