31. Anders Hultman*

Mina bilder tar avstamp I en barndomstid präglad av lust och fantasi. Mina föräldrar växte upp i Uddevalla och den tidens stad var låg med träbebyggelse och kullerstensgator, hästdroskor och på vintern slädar. Jag funderade ofta på vad som dolde sig bakom träplanken och fascinationen över småskaligheten och det personliga uttrycket i fasader och tornspiror och när lusten att måla infann sig i trettioårsåldern inspirerades jag av framför allt Olle Olsson Hagalund , Göteborgskolorister som Ragnar Sandberg och Inge Schiöler.

 Jag målar naivistiskt i första hand för att det är roligt och humor är en underskattad ingrediens i konsten. (Det är ju blodigt allvar) och nio av tio påstår att dom blir glada av det jag målar.

Deltar 7–10 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Mellan Svanesund och Slussen ligger en ICA affär med skylt, som visar Stillingsön 1. Kör i riktning österut (mot vattnet). Vid andra avtagsvägen kör vänster, därefter första avtag vänster. Första hus på vänster sida är målet. Välkommen.

Villa Ekhult, Stillingsön
0709-95 02 08
hulte45@gmail.com
www.louvren.nu

Ring gärna för ett besök övriga tider.