31. Anders Hultman*

Mina bilder tar avstamp I en barndomstid präglad av lust och fantasi. Mina föräldrar växte upp i Uddevalla och den tidens stad var låg med träbebyggelse och kullerstensgator, hästdroskor och på vintern slädar. Jag funderade ofta på vad som dolde sig bakom träplanken och fascinationen över småskaligheten och det personliga uttrycket i fasader och tornspiror och när lusten att måla infann sig i trettioårsåldern inspirerades jag av framför allt Olle Olsson Hagalund, Göteborgskolorister som Ragnar Sandberg och Inge Schiöler. Jag målar naivistiskt i första hand för att det är roligt och humor är en underskattad ingrediens i konsten. (Det är ju blodigt allvar) och nio av tio påstår att dom blir glada av det jag målar.

Tekniker: Huvudsakligen måleri och mestadels acryl

Deltar 29–31 mars, samt 1 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
På vägen mellan Svanesund och Slussen, vid Stillingsö Handel (ICA). Kör rakt österut mot vattnet. Andra avtagsväg vänster sedan första avtag vänster. Första hus på vänster hand.

Villa Ekhult, Stillingsön ,Orust 

Telefon: 0709-95 02 08

E-post: hulte45@gmail.com

Webb: www.louvren.nu