24. Isabelle Hällsjö

Allting börjar med tråden. Med tillit till den utforskande processen bygger jag tredimensionella textila former och strukturer. Tråden och stickorna är mina främsta verktyg och uttrycksmedel. Mitt sätt att skulptera. Mitt språk. Materialen är främst lin och metall i olika dimensioner, där jag ofta förbehandlar linet på olika sätt. Formaten varierar från kroppsnära till rumsliga objekt, gärna i samspel. Tiden är en viktig beståndsdel, som jag vill förmedla ut i mina verk, liksom utforskandet av kontrasterna, den oregelbundna regelbundenheten, det på samma gång starka och sköra.

Deltar 7–10 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Kör mot Mollösund, genom samhället Edshultshall, efter Barreviks småbåtshamn, fortsätt ca 300 m, runda busskur på vänster sida, parkering på gården framför ockragul gammal skola.

Barrevik 168, 474 94 Hälleviksstrand
0708-50 23 93
isa@isabellehallsjo.se
www.isabellehallsjo.se