Konstnärer

Klicka vidare för mer info om respektive konstnär. *Konstnären har öppet även på annandagen.

2. Sofia Bergman
Deltar 15-18 april

Uddevalla

4. Göran Dalgren
Deltar 15-18 april
Uddevalla

5. Lars Rylander
Deltar 15-18 april

Uddevalla

8. Olle Johansson
Deltar 15-18 april

Uddevalla

11. Magnus Mogenfelt
Deltar 15-18 april

Uddevalla

12. Rory Botha
Deltar 15-17 april

Uddevalla

13. Kalle Andersson
15-17 april
Uddevalla

15. Ulrika Risberg
Deltar 15-18 april

Uddevalla

17. Carolin Poulot
Deltar 15-18 april
Uddevalla

18. Thomas Morkvist
Deltar 15-18 april

Uddevalla

19. Liselotte Johansson
Deltar 15-17 april

Uddevalla

21. Kristian Talvik
Deltar 15-18 april

Orust

22. Ania Pauser
Deltar 15-18 april

Orust

23. Lizbet Lagerström
Deltar 15-18 april

Orust

25. Lars Sestervik
Deltar 15-18 apeil

Orust

27. Hanna Järlehed Hyving
Deltar 15-17 april
Orust

29. Jirina Janzbach
Deltar 15-18 april
Orust

30. Lisa Davis
Deltar 15-17 april

Orust

31. Anders Hultman
Deltar 15-18 april

Orust

32. Susanne Kvist
Deltar 15-18 april
Orust

33. Jan Järlehed
Deltar 15-17 april
Orust

35. Ingalill Björnsdotter
Deltar 15-18 april
Orust

38. Anna Eggert
Deltar 15-17 april

Orust

40. Pia Hedström
Deltar 15-17 april

Orust

41. Birgitta Hilling
Deltar 15-17 april

Stenungsund

43. Eva Wandenor
Deltar 15-17 april

Stenungsund

48. Soile W. Algeröd
Deltar 15-18 april

Stenungsund

49. Catarina Hjälmén
Deltar 15-18 april

Stenungsund

53. Arijon Aronsson
Deltar 15-18 april

Stenungsund

63. Ulf Erixon
Deltar 15-17 april
Tjörn

64. Anders Bodebeck
Deltar 15-17 april

Tjörn

65. Yvonne Karlsson
Deltar 15-17 april

Tjörn

67. Emelie Wijk Lundberg
Deltar 15-17 april

Tjörn

69. Mona Raotma-Karlsson
Deltar 15-17 april
Tjörn

71. Anna Andreasson
Deltar 15-18 april
Tjörn

72. Heike Ahrends
Deltar 15-18 april
Tjörn

73. Christina Bolling
Deltar 15-18 april
Tjörn

75. Marie Kristiansson
Deltar 15-18 april

Tjörn

77. Susanne Lager
Deltar 15-18 april
Tjörn

81. Rainer Hoffmann
Deltar 15-18 april
Kungälv

82. Anita Hagman
Deltar 15-17 april

Kungälv

83. Else Langkilde
Deltar 15-18 april

Kungälv
85. Inger Bernholdsson
Deltar 15-18 april

Kungälv

89. Yvonne Eklöf
Deltar 15-18 april

Kungälv

91. Camilla Johansson Ohlson
Deltar 15-18 april
Kungälv

95. Peter Reuterberg
Deltar 15-18 april

Kungälv

96. Eva Pia Dugstad
Deltar 15-17 april

Kungälv

99. Monica Sandborn
Deltar 15-17 april
Kungälv