Konstnärer

Klicka vidare för mer info om respektive konstnär. *Konstnären har öppet även på annandagen.

2. Sofia Bergman*
Uddevalla

4. Göran Dalgren*
Uddevalla

5. Lars Rylander*
Uddevalla

7. Linda Mörner Fröjd
Uddevalla

8. Olle Johansson*
Uddevalla

11. Magnus Mogenfelt*
Uddevalla

12. Rory Botha
Uddevalla

13. Kalle Andersson*
Uddevalla

15. Ulrika Risberg*
Uddevalla

17. Carolin Poulot*
Uddevalla

21. Kristian Talvik*
Orust

23. Lizbet Lagerström*
Orust

25. Lars Sestervik*
Orust

27. Hanna Järlehed Hyving*
Orust

28. Justus Hultgren*
Orust

29. Jirina Janzbach*
Orust

30. Lisa Davis
Orust

31. Anders Hultman*
Orust

33. Jan Järlehed*
Orust

35. Ingalill Björnsdotter*
Orust

42. Anna Svensson*
Stenungsund

43. Eva Wandenor
Stenungsund

62. Johan Bloom*
Tjörn

63. Ulf Erixon
Tjörn

65. Yvonne Karlsson
Tjörn

67. Emelie Wijk Lundberg
Tjörn

68. Sara Hansson
Tjörn

69. Mona Raotma
Tjörn

72. Heike Ahrends
Tjörn

73. Christina Bolling*
Tjörn

75. Marie Kristiansson*
Tjörn
76. Anders Nilsson*
Tjörn

81. Rainer Hoffmann*
Kungälv

82. Anita Hagman*
Kungälv

83. Else Langkilde*
Kungälv
85. Inger Bernholdsson*
Kungälv

87. Ann Gustavsson Strandvik
Kungälv

93. Anki Martinsson Knuts
Kungälv

95. Peter Reuterberg*
Kungälv