23. Lizbet Lagerström

Människor i miljö är mitt motiv och stenen är mitt medium. Eftersom jag använder stenens naturliga form och färg, blir det ofta en dragkamp mellan mig och stenen om hur det slutgiltiga resultatet ska bli.

Deltar 7–9 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från Varekil mot Ellös. Sväng vänster mot Hälleviksstrand. Efter 800 meter skylt: ”Ateljé Huseby”.
Telefon: 0304-506 36
lizbet@ateljehuseby.com
www.ateljehuseby.com