37. Hanna Ivy Iveslätt

Som barn tejpade jag ihop bilder utförda på A4-kopieringspapper i långa gobelänger och nålade upp på väggarna och även berättelser skrivna på skrivmaskin fick samma montering. Redan då ville jag foga ihop delarna i tillvaron genom konsten! Idag använder jag mig av collage i sökandet efter berättelsen och teckning, collage och text växer fram i växelverkan i mina arbeten. Bilderna tröskar upp marken för språket att blottläggas och texterna kan sätta ord på det hittills outtalade. Blyerts har blivit det medium jag går på djupet med. Dess små streck löper som ett lod och att arbetet tar tid är meningsskapande.

Tekniker: Blyerts; collage och text.

Vägbeskrivning och kontakt:
Syltenäs 591 Fr. Slussen, kör mot Svanesund c:a 4 km, strax efter skylt mot Hede sväng upp för brant backe till vänster. Fr. Svanesund, kör mot Slussen c:a 13 km, strax efter Syltenäs Gård sväng uppför brant backe till höger.

hannah.ivy.iveslatt@gmail.com