39. Christina Leijon

Moster Mary som var född på 1920-talet växte upp i Töreboda. Efter hennes död, när vi skulle ta hand om hennes tillhörigheter, fann jag asken med de röda och gröna trästickorna, ett material avsett att användas i skolans svenska- och matematikundervisning mellan 1930- och 1960-talet. Var tid har sin lins, sitt sätt att se. Motiven med läggstickorna, nu uppryckta ur sitt sammanhang speglar likväl den kultur, det samhälle varifrån de kommer. Vid sidan av de konceptuella projekten ligger det abstrakta bildspråket mig varmt om hjärtat. Det händer att en och annan bild i blandteknik, foto eller måleri letar sig fram.

Teknik: Blandteknik, fotografi

Deltar 7–9 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Vindön 303. Orust
Länsväg 160, mellan Vindötunneln och Nötesundsbron, sväng vid skylt Vindön. Kör 200 m, tag vänster vid t-korsning, fortsätt 800 m. Sväng vänster Vilestocksvägen. Andra huset, v. sida.

0793- 32 81 28
christinaleijon@gmail.com