18. Thomas Morkvist

Jag arbetar förutsättningslöst och jag låter mig påverkas av materialens vilja, vi brukar komma överens om vart vi ska. Experimentlustan finns ständigt närvarande och är en bra kompis till materialen och mig. Välkommen och upplev min värld både utomhus och i den nya ateljén.

Teknik: Keramik, måleri, skulptur, installationer, ljud.

Deltar 15-18 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från Uddevalla centrum, kör norrut på Fjällvägen, sväng vänster vid skylt Hällerstugan/Sjöändan. Kör ca 700m sväng höger mot Sjöändan, första huset på höger sida.

Sjöändan 106, 451 93 Uddevalla
076-234 88 06
thomas@morkvist.se, www.morkvist.se