48. Solie W. Algeröd

”Konsten har alltid varit starkt personlig och akvarellerna kan innehålla både figurativa och abstrakta delar, ibland mycket detaljrika. De mänskliga relationerna är viktigast och färgerna framförallt en bärare av känsla.” Citat ur Gun Hellerviks artikel i konsttidskriften Zenit. Den kan läsas i sin helhet på soiles.se. Soiles viktigaste utställningar: ”Min barndoms resa” visad både i Sverige och Finland. Alltid lika aktuellt… Bilder och text kan ses på soiles.se. ”Carpe diem, tusen dagar tusen bilder”. En mosaik över en människas liv, de tusen sista dagarna på förra årtusendet. Finns att se på soiles.se.

Tekniker: Akvarell, textila objekt.

Vägbeskrivning och kontakt:
Vid trafikljusen i centrala Stenungsund, ta Strandvägen, följ den tills den svänger. P Badhustorget. Gå mot vattnet. Ateljén, ett vitt lågt hus på vänster sida om ångbåtsbryggan.

0730-40 46 16
soile.algerod@gmail.com 
instagram: soilealgerodart

Ring gärna för ett besök övriga tider.