Om oss

Konstvandringen Södra Bohuslän

Konstvandringen Södra Bohuslän är en ideell förening med 73 medlemmar, yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla. Föreningen bildades 1999 och det var Bosse Anås, skulptör, som tog initiativ till att samla konstnärer och konsthantverkare i området Södra Bohuslän för att tillsammans organisera konstvandring med öppna ateljéer.

För att bli medlem i föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän krävs att du är yrkesverksam konstnär och har din verksamhet förlagd på helårsbasis i någon av kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust eller Uddevalla. Du ska styrka din kompetens med cv (utbildning, utställningar, uppdrag etc) och bilder av tio verk utförda under de fem senaste åren.

Ansökan görs på föreningens blankett och en jury om tre konstnärer i föreningen, varav minst en byts ut varje år, gör en sammanlagd bedömning, varefter styrelsen beslutar om inval. Nya medlemmar väljs in varje höst, intresserade kan anmäla till konstvandringen@gmail.com senast i augusti så skickas ansökningsblankett. Senaste ansökningsdatum för att medverka 2020 är den 15 september 2019.

I årets Konstvandring Södra Bohuslän 2019, har vi 50 medlemmar som öppnar sin ateljéer under påskdagarna. Resterande medlemmar är vilande.

Kontakta oss på Konstvandringen

Vill du komma i kontakt med oss hör av dig till styrelse via mail konstvandringen@gmail.com. Vi som sitter i styrelsen är; Lars Sestervik ordförande, Lars Rylander kassör, Gun Ulriksson sekreterare, Justus Hultgren ledamot, Anita Hagman ledamot, Sofia Bergman suppleant, Soile W. Algeröd suppleant, Yvonne Karlsson suppleant.

Välkommen med dina frågor och funderingar!

Vill du bli medlem?