25. Lars Sestervik

Jag skapar oftast inre bilder, för att sedan hitta sätt att göra det verkligt. Rörelser, linjer, nyanser och dynamik är min värld. Positivt och vackert är viktigt för mig, man skall bli glad och alltid hitta något nytt i mina verk. I glas jobbar jag i många steg allt ifrån skulpturer i trä, infärgade sandformar, formning tillsammans med skickliga hantverkare på glasbruk, slipning och polering, finjustering och montering, ibland med ljus inbyggt. En lång resa innan det blir ett färdigt konstverk Måleri i flera lager som ögat kan se in i. Färger och nyanser som ger själ.

Tekniker: Måleri, skulptur, glas

Deltar 7–10 april.

Vägbeskrivning, Adress och kontaktuppgifter

Svanesund -Sesterviksvägen ca 1km. Höger vid rosa hus, genom grindar, brant backe, ytterligare grindar. Ateljén i magasinet vid vattnet.

Sesterviken 4,472 31 Svanesund
Tel. 0708 – 47 24 26

sestervik@gmail.com
www.sestervik.se
Facebook: Sesterviken Svanesund, Sestervik

Öppet året runt, ring och boka tid

Jag skapar oftast inre bilder, för att sedan hitta sätt att göra det verkligt. Rörelser, linjer, nyanser och dynamik är min värld. Mina verk skall alltid leva länge och ständigt berätta något nytt. I glas jobbar jag i många steg allt ifrån skulpturer i trä, infärgade sandformar, formning tillsammans med skickliga hantverkare på glasbruk, slipning och polering, finjustering och montering, ibland med ljus inbyggt. En lång resa innan målet närmar sig. Måleri i flera lager som ögat kan se in i. Färger och nyanser som ger själ.

Tekniker: Måleri, skulptur, glas

Deltar 15-18 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Svanesund – Sesterviksvägen ca 1 km. Höger vid rosa hus, genom grindar, brant backe, ytterligare grindar. Ateljén i magasinet vid vattnet.

Sesterviken 4,472 31 Svanesund
0708-47 24 26
sestervik@gmail.com
www.sestervik.se
Facebook: Sesterviken Svanesund, Sestervik

Öppet året runt, ring och boka tid