25. Lars Sestervik*

Rörelser och linjer som berättar. Färger och nyanser som ger själ. Glas som har fyra dimensioner, Måleri i flera lager som ögat kan se in i. Nästan alltid skapar jag inre bilder, för att sedan hitta sätt att göra det verkligt. Ibland skapar jag fritt i trä för att sedan göra sandformar som sedan fylls med glas. Ibland arbetar jag tillsammans med skickliga hantverkare på glasbruk.

Tekniker: Måleri, skulptur, glas.

Vägbeskrivning och kontakt:
Svanesund – Sesterviksvägen ca 1km. Höger vid rosa hus, genom grindar, brant backe, ytterligare grindar. Ateljén i magasinet vid vattnet.

Sesterviken 4, 472 31 Svanesund
Tel. 0708-47 24 26
sestervik@gmail.com
www.sestervik.se
Facebook: Sesterviken Svanesund

Öppet året runt, ring och boka tid