21. Kristian Talvik*

Naturen är min främsta inspirationskälla, ljuset, årstiderna, mötet mellan berg och hav… Västkustens klippor har så levande och tydliga former och är så rika på färger att motiven blir outtömliga. Jag har alltid tyckt Sverige är vackrast i kanterna – och där är Orust. Under senare år har också människoformade miljöer alltmer börjat intressera mig, hus, odlingslandskap, kulturbygd. Jag ser mig som en sentida impressionist.

Tekniker: Måleri, i huvudsak akvarell.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från Färjevägen, mitt för skolan, skylt ”Galleri Akvarell” visar in på Tornvägen. Galleri Akvarell är öppet efter överenskommelse året runt.

Tornvägen 6, 472 31 Svanesund, Orust
0304-453 35 eller 0705-45 33 89
kristian@kristiantalvik.se
www.kristiantalvik.se

Ring gärna för ett besök övriga tider.