13. Kalle Andersson

Hämtar inspiration i naturen, landskapet, havet, skogen, och äldre måleri, där jag väver in drömmar, människor,
livsträd och blommor. Mitt måleri är oftast realistiskt med en anstrykning av surrealism. Experimenterar även med kubistiska motiv föreställande byggnader, byar, fiskelägen i olika typer av landskap. Älskar att uttrycka mig i färg, ett signum i mitt måleri.

Tekniker: Måleri, skulptur.

Deltar 7–10 april.

Vägbeskrivning och kontakt:

Från Torp, Väg 161 mot Lysekil. Vid Bokenäs skola. Sväng vänster mot Eriksberg 4 km. I Eriksberg, första huset till höger.
Från Lysekil, Skårfärjan väg 161 till Bokenäs skola. Sväng höger mot Eriksberg 4 km. I Eriksberg, första huset till höger.

Bjällansås 140, 451 96 Uddevalla
0734-09 08 40, 0522-652 333
kallebild@live.se
www.kalleandersson.com