24. Isabelle Hällsjö

Med tillit till tråden och den utforskande processen bygger jag tredimensionella objekt där en enda obruten tråd bär upp hela formen. Det är mitt sätt att skulptera, mitt språk. En struktur av oregelbunden regelbundenhet växer fram, där formaten varierar från det kroppsnära till det rumsliga, gärna i ett ömsesidigt samspel.

Materialen varierar, från grov järntråd till finaste silke och är ofta återbruk. Jag utmanas av materialens kontraster och våra föreställningar om hur de bör användas. Mitt abstrakta formspråk färgas av berättelserna jag bär med mig – om havet och kvinnorna, hantverket och tiden.

Tekniker: Skulptur i textil och metall

Deltar 29–31 mars, samt 1 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Kör mot Mollösund, genom samhället Edshultshall, efter Barreviks småbåtshamn, fortsätt ca 300 m, runda busskur på vänster sida, parkering på gården framför ockragul gammal skola.

Barrevik 168, 474 94 Hälleviksstrand 

Telefon: 0708-50 23 93

E-post:  isa@isabellehallsjo.se

Webb: www.isabellehallsjo.se