39. Christina Leijon

Å, nej! Vad ska jag skriva och berätta om härAtt vi bott på Orust i fem år. Kan det vara intressant? Nej, knappast. Men att jag arbetar med kameran som verktyg och att det blir en del måleri i äggoljetempera samt ett och annat handgjort papper, är det …? Ja, eventuellt. Berätta att jag grubblar på varför min bildvärld ser ut som den gör? Skulle det möjligen … Nja, kanske, men troligen inte. Fast att jag hoppas att mina bilder kan bli en möjlig mötesplats för dig och mig att ses – det kan jag väl ändå skriva?

Vägbeskrivning och kontakt:
Länsväg 160. Mellan Vindötunneln och Nötesundsbron, sväng vid skylt ”Vindön”. Efter 200 m tag vänster, fortsätt 800 m. Sväng vänster, skylt ”Vilestocksvägen”. Andra huset, vänster sida.

Vindön 303, Vilestocksvägen, Orust. 
079-33 28 128
christinaleijon@gmail.com
www.christinaleijon.com

Ring gärna för ett besök övriga tider.