53. Arijon Aronsson

I mitt konstnärskap kommer pensel, rörelse och färg att fungera som nycklar till min inre trädgård. Här lyssnar jag in det hjärtat vill berätta och odlar kärleken till livet, så som det visar sig. Bilderna kommer ofta att föreställa ett slags gränsland av närvaro. Ofta ställs livsprocessen i fokus med sårbarhet, glädje, hopp, längtan och växande. Detta kan ta sig uttryck i väsen, djur, natur, symboler och gestalter.

Teknik: Måleri i akryl, gouache och bladguld.

Deltar 15-18 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från pendelstationen i Stora höga, kör söderut och ta av tredje avfarten i rondellen in på Vallenvägen.
Hör gärna av dig för kontakt och besök i ateljén
Mobil 0738-400135
ateljehel@hotmail.se
Medverkar på onlinegalleri: Konst.se