42. Anna Svensson Elfström

I min konstnärliga praktik utforskar jag gränserna mellan yta och djup och tillstånden däremellan, och jag försöker ge uttryck för mina erfarenheter som människa i en komplex värld. Jag gör detta genom tekniker som bland andra underglasmåleri, glasgravyr och collage och experimenterar ofta med olika material. I mitt nuvarande måleri försöker jag penetrera färgen röd, både färgmässigt och på ett djupt personligt plan. Jag kallar serien Längtan efter att omslutas av det röda. I min ateljé finns både nya och äldre verk. Varmt välkommen! Följ mig gärna på Instagram och Facebook.

Tekniker: Måleri, collage, skulptur mm i varierande uttryck och material

Deltar 7–9 april.

Vägbeskrivning och kontakt:
Det stora gula huset mittemot järnvägsstationen i Svenshögen.

Svenshögen 420, 444 97 Svenshögen
0708-775 729
Mejl: anna.artannas@gmail.com
Hemsida: https://artannas.se/
Instagram: https://www.instagram.com/art_anna_s/
Facebook: https://www.facebook.com/artannas.sweden/

Kontakta mig i förväg för besök i ateljén under andra tider på året.