38. Anna Eggert

Att fånga livets och naturens bräcklighet och skönhet har alltid varit centralt i mitt skapande. Naturens formvärld är en viktig inspirationskälla för mig sedan länge. Havets livsformer, fossil, frökapslar, insekters och fåglars byggen, gjorda för att skaffa föda eller ge skydd, kan t.ex. vara utgångspunkten. Jag arbetar sedan snart 20 år företrädesvis med glas. Mina skulpturer och objekt i glas är oftast ugnsgjutna i gipsform men ibland också gjutna i sand med varmglas. I mina objekt kombinerar jag ofta glaset med andra material som metall eller betong. Jag svetsar och gjuter dessa delar själv då de är en lika viktig det av helheten som glaset och jag vill ha full kontroll också över dessa delar. I mina glasklänningar överför jag textila strukturer direkt till glaset. Då får de gamla fragmenten som kan vara virkade dukar eller gamla grytlappar ett nytt liv som berättar om sitt ursprung men också blir något nytt.

Tekniker: Skulptur och objekt i glas, betong och metall.

Vägbeskrivning och kontakt:
Parkera bil på torget i Ellös. Ingen parkering vid huset. Promenera Skeppsviksvägen förbi badet och vidare uppför backen till gult hus på höger sida.

Saxeliden 10, 474 31 Ellös
0732-10 46 00
anna.k.eggert@gmail.com
www.annaeggert.se

Ring gärna för ett besök övriga tider.