31. Anders Hultman*

Jag har alltid fascinerats av småskaligheten, som rådde vid det förra sekelskiftet och jag har inspirerats mycket av målare, som t.ex. Olle Olsson Hagalund samt av Göteborgs-koloristerna Inge Schiöler och Ragnar Sandberg. Jag målar naivistiskt, i första hand, för att det är Roligt och man gläder sig som bekant sällan för Ofta. De flesta påstår att de blir glada av att se mina bilder.

Vägbeskrivning och kontakt:
Mellan Svanesund och Slussen ligger en ICA-affär med skylt, som visar Stillingsön 1. Kör i riktning österut (mot vattnet). Vid andra avtagsvägen kör vänster, därefter första avtag vänster. Första hus på vänster sida är målet. Välkommen.

Villa Ekhult, Stillingsön
0709-95 02 08
hulte45@gmail.com
www.louvren.nu

Ring gärna för ett besök övriga tider.