Konstvandringen inställd 2020

 

Välkommen till oss resten av året!
Se kontaktuppgifter under respektive konstnärs sida.

Öppna samlingsutställningar se här!

Konstvandringen Södra Bohuslän

är en ideell förening med 71 medlemmar, yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.

Sponsorer

ETT VARMT TACK TILL ALLA SPONSORER