76. Staffan af Ekenstam

Jag har sedan mitten av 70-talet jobbat som grafisk formgivare och illustratör. På senare tid alltmer som fri skapande konstnär. I huvudsak i akvarell, teckning, collage och blandteknik. Mina motiv och inspiration hämtar jag oftast lokalt från naturen, från resor, modellstudier och triviala föremål i min närhet. En önskan och ambition är att slutresultaten skall ligga närmre ett mera abstrakt bildberättande och förhållningssätt.

Vägbeskrivning och kontakt:
Se först konstnär nr 65. Fortsätt därefter ca 50 m. Tag höger. Tag av vid skylt Berga Skog. Kör 300 m. Vid lokalskylt (Bergaskog/Skogslia) tag vänster. Svart hus på vänster sida strax innan brant backe.

Berga Skog 42, 471 71 Hakenäset
0706-38 21 33
staffan.ekenstam@gmail.com / facebook.com