81. Rainer Hoffmann*

”I mitt konstnärliga arbete tar jag mycket hänsyn till nedanstående kriterium. Ett synintryck lämnar ett avtryck i människans själ. I det figurativa, avbildande måleriet fastnar djupt mänskliga erfarenheter och motiv. Det finns  en intuitiv förståelse för det som bilden förmedlar. Denna sorts intuition går inte att verifiera. Ty den är präglad i betraktarens tidigare liv. Som konstnärlig artefakt fungerar den i betraktandets ögonblick, när den bär spår av konstnärens fingeravtryck, respektive verktygets aktion på materialet. Såväl konstverkets fysiska närvaro som dess allegoriska kontext utgör en enhet som väcker betraktarens nyfikenhet och aktiverar en sorts habegär, eller åtminstone lämnar ett avtryck i själen.”
”Mitt arbetsområde består av teckning, illustration, kalligrafi, bildhuggeri  i trä och sten samt måleri i alla tänkbara tekniker och sammanhang.”

Vägbeskrivning och kontakt:
Marstrandsvägen 168 avfart vid Vävra korsväg till höger norrut, nästa korsning till höger mot Kareby – österut, efter två km infart gården till höger. På ladugårdsväggen  står GALLERI.

Ytter-Restad 650, 442 95 Hålta
0762-50 39 92
rainerhoffmnn84@gmail.com
oriacnisyad80@gmail.com