81. Rainer Hoffmann*

Frysa ihjäl eller dö i värmeslag. I varje teckning, målning, skulptur eller artefakt jag gör, utgår jag från en impuls. Under förberedningen testar jag deras hållbarhet. Här börjar en process som är en mix av planering och slump. Jag vet att idén måste bära under hela arbetet. Uppdragsarbete inom subjektivt avbildande kräver noggrann förberedning. Inom porträtt och figur tränger jag in i personens innersta väsen. Det förtydligas genom komposition, formspråk och färgskala. Idag förbereder jag ett motiv med tempera undermålning. I en mortel stöter jag egen ritkol av sälg. Jordpigmenten river jag på glas med löpare.

Vägbeskrivning och kontakt:
Marstrandsvägen 168. Ta av till höger vid Vävra- korsväg, riktning Stenungsund. Nästa korsning till höger mot Kareby. Ateljén ligger efter 2 km på höger sida av vägen.

Ytter-Restad 650, 442 95 Hålta
0762-50 39 92, 0303-22 78 45
info@rainerhoffmann.se