45. Jürgen Asp*

Jag är bildkonstnär och tecknare. För mig finns inga begränsningar mellan form, bild eller skulptur. Ur samma längtan som vi alla bär inom oss, finner vi något nytt och oväntat. Detta är den grund som vi alla vilar i och som innebär att vara människa. Den skapande människan. Jag är en mångsidig konstnär som vill uppleva livet, ett liv som skär åt båda hållen. Stora bilder av människor och berg, till små nonfigurativa akvareller som vittnar om några av mina erfarenheter och hur jag behandlar dem i mina verk. Naturen och den inre resan är mina viktigaste frågor vid val av motiv. Och ljuset, inom och utom oss.

Vägbeskrivning och kontakt:
Från Stenungsund centrum, kör norrut på Uddevallavägen mot Ödsmål ca 3,5 km. Innan Ödsmålsrondellen ser man Jordhammar Herrgård på vänster sida. Följ skyltning från stora vägen och parkeringen. Här finns också restaurang och fika om man vill ta en paus i vandringen.

Jordhammars Herrgård
Pl 101, 444 95 Jordhammar
Mobil: 0708-77 37 14
www.jurgenasp.com

Ring gärna för ett besök övriga tider.